Takk for all støtte!

Tusen takk til familie, venner og alle dere som har støttet meg gjennom denne krevende konverteringsprosessen fra metadon til Subutex. Jeg har tatt min aller siste dose metadon, ever, og ligger nå på 8 mg Subutex.

Til deg Joe Siri Ekren – jeg kan virkelig ikke få takket deg nok for guiding, støtte og omsorg gjennom hver eneste dag på FB og PM. Helt uvurderlig!

Det er nå to og et halvt døgn siden jeg tok den første dosen med Subutex – 60 timer etter siste metadon dose. Anbefalingen i Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet sier ett døgn. Jeg har følt meg frem og trappet forsiktig opp Subutex dosene for å slippe ubehag. Jeg har stoppet på 8 mg Subutex og ikke 16 mg som står anbefalt. Om en måneds tid skal jeg fortsette nedtrappingen og slutte helt.

Det har vært to tøffe dager og kroppen føles mørbanket og sliten. Lite mat og søvn gjør sitt. Men alt i alt har det gått bedre enn fryktet. Nå handler alt det videre om selvdisiplin rundt mat, væske, søvn og fysisk aktivitet.

I morgen vil jeg møte konsekvensene av det valget jeg tok ved å gjennomføre denne konverteringen på tross av fastlegens kontrabeskjed. Det var aldri noe alternativ for meg å reise hjem med uforrettet sak. Jeg er spent. Og engasjert.

Jeg er allerede i gang med å undersøke hva internasjonal forskning og erfaring sier om hva som er den «beste praksis» for å avslutte LAR på en mest mulig skånsom måte, og jeg vil se på hvordan praksisen er i Norge. Hvor godt forberedt er helsetjenesten på å behandle de mange som i disse dager ønsker å avslutte langvarig LAR? Hvilke metoder velger de og hvorfor?

Jeg er happy. Solen skinner og jeg skal ut og nyte den.

Ha en strålende fin dag🙂

Lise