Min vei ut av LAR!

fullsizerender

Det er nå ett år siden jeg etter atten års bruk av metadon dro tilbake til Tyrilistiftelsen og konvertere til Subutex. Dette som et ledd i prosessen med å gå av LAR medisin.

De som er interessert kan lese om hvordan dette forløp på tidligere blogginnlegg under kategorien Min vei ut av LAR! Jeg vil igjen presisere at denne metoden ikke er å anbefale!

Anbefalingene i Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige – NR-LAR fra 2010 er svært utydelig på dette området, og det skaper store utfordringer og usikkerhet blant pasienter og fagfolk over hele landet.

Setter jeg alt på spill ved å avslutte LAR behandlingen? Hva er den beste fremgangsmåten? Hva kan jeg forvente av støtte fra hjelpeapparatet i prosessen? Spørsmålene er mange – svarene enda flere!
Fagfeltet spriker, forskningen er mangelfull, og fremgangsmåten er svært varierende rundt om i landet. Erfaringene fra de som har gjennomført, eller forsøkt å gjennomføre avtrapping, er svært ulike.

Siden jeg konverterte har jeg ligget på 8 – 12mg Subutex, litt avhengig av hvor fysisk aktiv jeg har vært den dagen. Jeg synes det har gått overraskende bra med stabiliseringen på en såpass liten dose. En svært velkommen bivirkning for meg har vært et vekttap på over 20 kg . Det gjør det morsommere å trene og har gitt meg fornyet energi!

Den mindre velkomne bivirkning er at kroppstemperaturen har sunket, det føles iallfall sånn, og jeg fryser sånn litt konstant på abstinensvis der inne i margen. Men jeg tar sikte på at det vil endre seg etter tid, slik andre jeg kjenner har erfart.

Jeg planlegger nå den siste nedtrappingsfasen og seponering. Det er mange hensyn å ta med jobb og annet. Blant annet skal jeg i mars 2017 til Kilimanjaro som ledsager i prosjektet Sammen mot toppen i regi av Frelsesarmeen i Bærum.

Det mest sannsynlige er at jeg får gjennomført den siste fasen sommeren 2017. I ukene etter seponering tar jeg sikte på å ta med meg kontoret mitt til et veldig, veldig, varmt sted. Jeg vet at indre frysninger nok vil bli det mest plagsomme i den første perioden.

Jeg er så heldig å sitte som brukerrepresentant i arbeidsgruppen (og forskergruppen) til Helsedirektoratet som i høst startet arbeidet med å revidere NR-LAR.

Anbefalingen for «veien ut av LAR» er blant de som skal revideres og den nye kunnskapen vil være kjærkommen for svært mange pasienter over hele landet.

Retningslinjen skal ferdigstilles mars 2019, og jeg vil blogge om arbeidet under kategorien Ny Nasjonal retningslinje LAR der jeg også vil legge ut linker, forskning og annet relevant informasjon rundt arbeidet.

Tematikken står også på dagsorden i det to dager lange LAR-leder møtet 28. og 29. november 2016 der jeg skal delta som representant for retningslinjegruppa.

Har du erfaringer eller meninger om «ut av LAR» tematikken setter jeg pris på innspill. Jeg blir også veldig takknemlig hvis du deler innlegget mitt med andre.

God dag🙂 🙂

Lise