Jeg reiser ikke hjem med uforrettet sak – for faan!

De siste dagers uavklarte situasjon i forbindelse med min konvertering fra metadon til Subutex har blitt så belastende for meg at jeg nå har valgt å gjennomføre prosessen på egenhånd, og på eget ansvar. Medisinene har jeg skaffet til veie på ureglementert vis. I går morges kokken 0600 tok jeg min aller siste dose metadon.

Før jeg forteller hva som har skjedd i saken vil jeg påpeke at «sivil ulydighet» ikke er løsning på noe problem. Jeg vil på det aller sterkeste fraråde andre å gjøre som dette!

Jeg valgte tirsdag å reise fra Tyrilihaugen til en leid hytte et sted på Østlandet. Det var etter beskjeden om at jeg ikke kunne gjennomføre denne forbannede konverteringen verken på Tyrili Kampen eller Tyrilihaugen. Forstå det den som vil! Jeg gjør det ikke – ei heller ledelsen her på Tyrilihaugen som aldri har opplevd noe lignende.¨

Da jeg dro til Tyrilihaugen forrige tirsdag var det etter avtale og i trygg forvisning om at min fastlege gjennom 20 år skulle oversende resepten på Subutex til apoteket i Lillehammer. Jeg var innstilt på å gjennomføre konverteringen umiddelbart slik at jeg kunne bruke de neste par ukene der oppe til å komme skikkelig i form og gjennomføre planlagte arbeidsoppgaver.

Resepten uteble og da jeg ringte etter et par dager for å etterlyse den fortalte hun, fastlegen, at etter å ha snakket med «noen», allikevel ikke ville ta ansvaret for prosessen når jeg var i Tyrili.

Hun stiller spørsmål ved legedekningen og belegg av annet kvalifisert helsepersonell. Alternativet er å være hjemme og gjøre det poliklinisk med tilsyn fra legen, eller i plass ved en avrusningsenhet på sykehus. Det siste er helt uaktuelt! Jeg fatter ikke at noen engang kan foreslå det! På Tyrilihaugen er både tilsynslege og annet kvalifisert helsepersonell. Rundt ti av mine medbeboere har vært eller er under nedtrapping eller har konvertert – flere har gått av.

Det er vanskelig å fortelle akkurat hva som har skjedd, hvem som har bestemt hva, og hva som ligger til grunn for bestemmelsen. Det har vært et rush av telefon mellom ledelsen på Tyrilihaugen, min fastlege, flere overleger, Helse Viken, Bærum kommune, spesialisthelsetjenesten, Sanderud sykehus og jeg vet ikke alle. Komplett kaos!

Beskjeden fra legen gjør meg paff! Forbanna! Og oppgitt!! Hva faan er det som skjer? Tyrili er sannsynligvis den institusjonen i landet med mest og lengst erfaring på dette feltet – det er derfor jeg vil være her.

Jeg har fått være på Tyrilihaugen som gjest – kall det en solidaritetsplass – og ikke gjennom oppkjøpt plass fra Helse-Øst som andre må vente lenge på. Dette oppleves bare så feil! Og umulig for meg å akseptere!

Klokken er 0753 og det er litt over ett døgn siden jeg tok min aller siste dose metadon (40mg). Jeg er fortsatt i form til å trampe tanken når det kommer en kul låt på radioen og jeg tror dette vil gå helt greit.

Jeg har fått tre pakker med Subutex av en venn med sju piller i hver à 8mg. For å være sikker på at det ikke skjer en «kræsj» vil jeg først i morgen tidlig (3 døgn) gjøre selve konverteringen og ta den første dosen med Subutex på 2 mg. Deretter vil jeg vente i noen timer (jeg har tilsyn) – det er her den «juridiske» faren får hjertestopp kommer inn – før jeg trapper forsiktig opp til 8 mg der jeg vil ligge en liten måned før jeg begynner å trappe helt av LAR gjennom de neste fire til seks månedene.

Jeg er sliten etter de siste dagenes unntakstilstand med stress og reisevirksomhet samtidig som jeg har ligget lavt dosert. Nå vil jeg bare få dette unnagjort sånn at jeg kan komme hjem til familien og fortsette mitt ordinære liv.

Jeg vet ikke hva som vil skje i kjølevannet av denne handlingen men jeg får bare håpe «noen» tar til fornuft slik at jeg kan avslutte behandlingen i LAR på en like god måte som de foregående 17 årene har forløp.

Foreløpig tusen takk til dere som har hjulpet og støttet 

Neste gang jeg skriver på bloggen er jeg oppe og går igjen og vil straks gå i gang med en grundig gjennomgang av denne saken og praksisen på feltet for øvrig. Spørsmålet er om Helsedirektoratet bør komme med et vedlegg til Nasjonal retningslinje i påvente av en revidering.

Lise🙂

Reklamer