Dagen er kommet!

Dagen er kommet og jeg er pakket og klar for tiden på Tyrili der jeg skal gjennomføre fase 2 av nedtrappingsprosessen fra metadon. Målet er å være fri for alle medikamenter i løpet av seks måneder.

Da jeg dro på Tyrili i januar 1997 var det med stempelet behandlingsresistent på journalen. Dette til tross for at jeg aldri noen gang hadde akseptert å være rusavhengig, og alltid hadde hatt et genuint og sterkt ønske om å slutte med dop. Utallige mislykkede behandlingsforsøk i og utenfor institusjon skapte stor frustrasjon hos meg selv, og hos familien og behandlingsapparat som virkelig ønsket å hjelpe meg.

Da jeg startet med metadon høsten 1998 falt kropp og hode endelig på plass, og for første gang i kunne jeg legge sjela mi i rehabiliteringsprosessen og arbeidet med å gjenopprette livet. Det var helt fantastisk og jeg opplevde en enorm livsglede og stor takknemlighet som alltid har fulgt meg siden.

Jeg kan ikke takke nok for den hjelpen jeg har fått fra min enestående familie, Tyrilistiftelsen, Bærum kommune, og ikke minst for det gode samarbeidet jeg har hatt med min fastlege gjennom 20 år. Uten dem hadde jeg for lengst vært død og aldri fått oppleve den fantastiske følelsen av å være fri og uavhengig. Ha en spennende jobb. Ta ansvar og delta i samfunnslivet for øvrig. Eller den helt overveldende opplevelsen ved å bli bestemor til en frisk og rask liten gutt.

Tusen takk alle sammen, hver og en!!!

Per i dag foreligger det svært lite kunnskap og forskning om hva som er den beste praksisen for å avslutte langvarig bruk av metadon/Subutex. Jeg har derfor forholdt meg til erfaringene til de 10 – 12 jeg kjenner som har gjort det, og anbefalingen i Nasjonal retningslinje når jeg i samarbeid med min fastlege har utarbeidet min plan
for overgang fra metadon til Subutex;

Dag 1 – 50 mg
Dag 2 – 0
Dag 3 – 4 mg + 4 mg Subutex
Dag 4 – 8 mg + 4 mg Subutex
Dag 5 – 12 mg + 4 mg Subutex
Dag 6 – 16 mg Subutex

Planen er å bli stående på 16 mg Subutex i en måned før jeg begynner å trappe ned den siste biten til seponering. Tidsaspektet er små seks måneder. Seponeringen vil skje med Temgestic.

I overgangsfasen fra metadon til Subutex vil jeg dokumentere følgende;

Dose
Dagsform fysisk (samme tur hver dag)
Psykisk (subjektiv vurdering)
Vekt
Søvn
Mat- og væske inntak
Helseplager som eksempelvis oppkast og annet
Medisiner

Jeg vil ikke på noe tidspunkt i denne nedtrapping og avslutning av LAR benytte meg av benzodiazepiner.

Jeg håper mine erfaringene vil være til nytte for de mange av mine medpasienter som ønsker å avslutte behandling med LAR, og jeg sender mine aller beste ønsker til alle dere andre som er eller skal komme i den samme situasjonen. 

Lise🙂